top of page

Een sportongeval op mijn club, wat moet ik doen?

 

De aangifte moet gebeuren door een clubbestuurder via het Extranet van Ethias op de website www.ethias.be. Gebruik deze handleiding voor de aangifte van een sportongeval of bekijk het verkorte, schematische overzicht hier.

 

Meer info over de Ethias verzekering

Via Tennis Vlaanderen zijn clubs en leden verzekerd tegen sportongevallen.

De verzekerde risico's zijn:

 • Lichamelijke ongevallen tijdens de verzekerde activiteiten en op de normale weg van woonplaats naar de verzekerde activiteit en omgekeerd.

 • Hartfalen tijdens en net na de verzekerde sportbeoefening

 • Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging

 • Rechtsbijstand

De verzekerde activiteiten zijn:

 • tennis en padel

 • occasionele sportieve nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een fietstocht, een wandeling, een bowling,...

 • occasionele socio-culturele nevenactiviteiten ingericht door de tennisclub zoals een bezoek aan een pretpark, stad, museum,...elk medisch noodzakelijk verblijf in een ziekenhuis waardoor een vergoeding voor het verblijf wordt aangerekend. Dit houdt zowel het verblijf in van minstens één nacht als het concept "dagziekenhuis" voor zover er specifiek gebruik is gemaakt van de operatiezaal, de gipskamer of een ziekenhuisbed met uitsluiting van het verblijf in wachtkamers, de onderzoekkamers en de ruimten voor externe consultatiediensten van het ziekenfonds.

 • activiteiten ingericht door de tennisclub ten voordele van de clubkas zoals een eetdag, kaartavond, wafelverkoop, ontbijt,...

 • uitbating infrastructuur van de tennisclub (gebouwen, terreinen, speeltuin, terrassen)

 • sportpromotionele activiteiten (zoals een opendeurdag)

 • de beoefening van wandelen, joggen, zwemmen en fitness door leden van Tennis Vlaanderen

Je bent verzekerd zowel als sporter, vrijwilliger in de club, als clubbestuurder, bij alle clubactiviteiten, ook in het buitenland. De polis is conform alle wettelijke verplichtingen van een sportverzekering en is op meerdere aspecten zelfs ruimer dan de wettelijke minima.

Bekijk de polis en de overzichtsfiche

bottom of page